• .
  • .

fejléc
 

Kenézy Gyula

(Hajdúszoboszló, 1860. január 4. - Debrecen, 1931. november 26.)

 

Kenézy Gyula arcképe Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, és a diploma megszerzése után néhány évig Budapesten dolgozott. Debrecenben előbb gyakorló orvos, később Debrecen város tiszti főorvosa lett. Mint tiszti főorvos megszervezte a 80 ágyas Bábaképző Intézetet. Kiharcolta az Állami Gyermekmenhely felépítését, ahol később átmeneti elhelyezést kapott az egyetem gyermekklinikája. Javaslatára bővítették a Bem téri Kórházat új pavilonokkal. Az ő javaslatára hozott határozatot a Városi Tanács egy felállítandó egyetem támogatására. 1906-ban Kenézy kezdeményezésére Egyetemi Bizottságot létesítettek, amelynek vezetésével őt bízták meg. Mint miniszteri biztos javaslatot tett az Universitas Nagyerdőn való elhelyezésére. Irányításával kezdődött el a klinikák és az elméleti intézetek tervezése és építése. Kenézy pontos tervet dolgozott ki egy négykarú egyetem szervezésére. 1908-ban c. egyetemi rk. tanárrá, 1914-ben pedig a Debreceni Egyetem első egyetemi ny. rendes tanárává nevezték ki. 1916-ban a Bábaképezdét Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikává nyilvánította a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. Kenézy Gyula professzort az 1918/19-es tanévben az orvoskart képviselő dékáni feladatkörrel is megbízták. Az 1919/20-as tanévben pedig a Tudományegyetem rektora volt. 1924-ben a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorává avatták.

A Kenézy professzor által tervezett klinika építkezése 1927-ben fejeződött be. Ekkor költözött át a Szülészeti Klinika a Bábaképző Intézetből a nagyerdei telepre. Az átköltözést követően - amikor munkája eredményét láthatta és élvezhette volna - súlyos betegség, gégerák támadta meg. A nehéz műtét után csak hosszas élesztés után tudták öntudatra ébreszteni, miközben a katasztrófa híre eljutott feleségéhez, aki a hamis hírek hatása alatt öngyilkos lett. Így az idős Kenézy professzor utolsó éveiben tragikusan magára maradt. Még néhány évig, 1930-ig a Szülészeti Klinika igazgatója volt.

1931-ben 71 éves korában hunyt el. Emlékét mellszobra őrzi a DOTE Szülészeti Klinikája épületében. A klinika előcsarnokában Kenézy-dombormű arcmását tartalmazó emléktáblát helyeztek el 1987-ben, a klinika fennállásának 60 éves jubileumi ünnepsége alkalmából. Róla nevezték el a DOTE könyvtárát, és 1988-ban az ő nevét vette fel a Hajdú-Bihar Megyei Kórház is.

 

(Forrás: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés: intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, 1918-2008 / Kapusz Nándor, Petrovics Alica, Vásárhelyi Ferencné; Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 2008.)