• .
 • .

fejléc
 

Az Olvasó kötelességei

 • Az olvasó köteles tájékoztatni a Könyvtárat név- ill. lakcímváltozásról, valamint személyi igazolványának cseréjéről.
 • Az olvasó anyagi felelőséggel tartozik az olvasójegyével kölcsönzött valamennyi dokumentumért. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot eredetivel kell pótolni (azonos vagy újabb kiadással), vagy a gyűjteményi értékét megtéríteni, ami az eredeti beszerzési ár többszöröse is lehet.
 • Az olvasójegy más személyre át nem ruházható! Elvesztését azonnal be kell jelenteni.
 • Az olvasó felsőkabátját, táskáját, esernyőjét nem viheti be az olvasói terekbe. Értékeit az előtérben található ruhatárban, vagy a bérelhető szekrényekben helyezheti el.
 • A Könyvtárban tilos a dohányzás!
 • Ételt és italt a könyvtár területére bevinni tilos!
 • Könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén jegyzőkönyvet veszünk fel.
 • A könyvtár csendjét, rendjét vagy használati szabályait súlyosan megsértő olvasót az olvasószolgálat vezetője kizárhatja a Könyvtár használatából.
 • A számítógép használata csak olvasójeggyel vagy napijeggyel lehetséges.
 • Az elektronikus információforrások (elektronikus folyóiratok, könyvek, adatbázisok) helybeni és otthoni használatára kizárólag az egyetemmel igazolt jogviszonyban lévő, olvasójeggyel rendelkező személy jogosult a kiadók, illetve szolgáltatók által meghatározott felhasználói szabályzatok (pl. Acceptable Use Policy) betartásával.