• .
 • .

fejléc
 

Kölcsönzés

Kölcsönzésre vonatkozó általános szabályok:

 • A könyvtárból kölcsönözni csak személyesen, érvényes olvasójeggyel lehet.

 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell.A szöveg bármilyen módon történő kiemelése, aláhúzása is rongálásnak minősül!

 • Egy olvasó egy adott műből csak egy példányt kölcsönözhet.

 • A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető

 • A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon, vagy e-mailben hosszabbítható meg abban a könyvtári egységben, ahonnan a könyvet kikölcsönözték.

 • A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat számítunk fel.

 • A tanulmányok befejezésével illetve megszakításakor a Könyvtár „köröző” lapon igazolja a tartozások rendezését. Fennálló tartozás esetén a Tanulmányi Hivatal a diploma vagy egyéb hivatalos okmány kiadását felfüggeszti a hallgató számára

A könyvtári dokumentumok kölcsönözhetőségét színkódok jelölik:

 • Piros csíkos: Nem kölcsönözhető, illetve éjszakai kölcsönzésre elvihető

 • Zöld csíkos: korlátozottan kölcsönözhető. Csak egyetemi polgárok kölcsönözhetik.

 • Színjelzés nélkül: bármely beiratkozott olvasó számára kölcsönözhető.

A dokumentumok kölcsönözhetősége és annak határideje olvasótípusonként változik.

Könyvtárunkban - helyi használatra - hálózati kábel és egér kölcsönözhető.

Típus Kód Max.
kölcs.
Kölcsönzés
      piros csíkos zöld csíkos színjelzés nélküli
Debreceni Egyetem  hallgatói, dolgozói EH, EA 12 1 éjszaka 30 nap 30 nap
Debreceni Egyetem  oktatói, PhD hallgatói ED, PH 20 1 éjszaka 30 nap 30 nap
14 évtől bárki MI 5 - - 30 nap
Felsőokt. hallgató(nem DE ) FF 5 - - 30 nap
Családi olvasójeggyel rendelkező családtagok CS 20 - - 30 nap