• .

fejléc
 

A könyvtár gyűjteménye

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) Élettudományi Könyvtára (ÉTK) 5 szintjén 3253m²-en 300 000 dokumentum található. Az élettudományi gyűjtemény az egykori Kenézy Orvostudományi Könyvtár, a Kémiai Szakkönyvtár és a Nemzeti Gyűjtemény biológiai, kémiai, valamint orvostudományi vonatkozású dokumentumaiból tevődik össze. A gyűjtemény a könyvtár webes katalógusában (OPAC) kereshető.

 

A gyűjtemény szerkezete, egységei

 

Könyvek

  • A kölcsönözhető és helyben használható könyvek leggyakrabban használt része tematikus elrendezésben található az I. emeleten. A ritkábban keresett állományrészek hozzáférése raktári kérőlap kitöltésével történik.

Folyóiratok

  • A legfrissebb évfolyamok beérkező számai betűrendben találhatók a II. emeleti  polcokon. A korábbi, bekötött évfolyamok a raktárból felkérve, a II. emeleten használhatók. A kötve érkező címek esetén a teljes állomány itt kap helyet. A beérkező folyóiratok legfrissebb számait 2 hétig dátum szerinti csoportokban külön tároljuk.

Különgyűjtemények

Speciális gyűjteményrészek

  • diplomamunka- és PhD-gyűjtemény, kandidátusi értekezések

  • hagyaték: Benedek István, Szontágh Félix, Szodoray Lajos, stb.

  • Tudománytörténeti Gyűjtemény: nagyrészt az 1910-20-as években megjelent élettudományi (orvostudomány, biológia, kémia) szakkönyvek

  • Élettudományi Archívum: az Orvos- és Egészségtudományi Centrum, valamint az Egyetem biológiai és kémiai intézeteinek és tanszékeinek kiadványai és az oktatói publikációk gyűjteménye

Kari könyvtárak

Intézeti, klinikai könyvtárak

  • Az OEC  intézeteiben és klinikáin található könyvtárak állománya kereshető a DEENK katalógusában (OPAC). Ezen gyűjtemények használatát, annak feltételeit és szabályait az egyes intézetek, klinikák önállóan határozzák meg.